Kalite Politikası

ersaş international hakkimizda
Ersaş Alüminyum A.Ş.

Kalite Politikası

Yüksek bilgi birikimine ve üretim tecrübesine sahip bir şirket olan Ersaş Alüminyum A.Ş olarak benimsenmiş olduğumuz Kalite Politikamız; 

  • Müşterilerinin beklenti ve taleplerini anlayıp, bunları uygun şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak ve sürekli iyileştirmek, 
  • Tüm faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamak, 
  • Paydaşlarımıza sağladığımız hizmetlerde, şirketimizce benimsenmiş olan müşteri odaklılık ilkesi çerçevesinde hareket etmek, 
  • Süreçlerimizde risk odaklı yaklaşım ile mevcut kalite yönetim sistemlerimizin beklentilerini yerine getirmek, belgelendirmek, kayıt altına almak ve sürekli iyileşmesini sağlamak, 
  • Çalışanlarımızın gelişimini sürdürülebilir kılmak için eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, motivasyonu ve bağlılığının yüksek tutulmasını sağlamak, 
  • Şirketin kalite konusunda hedef ve programlarını oluşturarak gözden geçirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına almak,
  • Topluma ve çevreye saygılı bir kuruluş olarak iş hacmini sürekli geliştirmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
  • Yaşam döngüsü yaklaşımı ile atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüşümünü sağlayarak, kısıtlı doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak,
  • Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızı sürekli gözden geçirerek iyileşmesini sağlamak.
Ersaş Alüminyum, bir Gözeler Holding kuruluşudur.